Skip to content

Personvern

Det er viktig at du som bruker av nettstedet setter deg godt inn i hvordan sikkerheten kan ivaretas på beste måte og hvordan vi behandler de opplysninger som registreres. Vi ber deg derfor om å lese denne informasjonen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. Rull ned for mer informasjon.

Cookies og analyseverktøy


Google Analytics

Vi benytter analyseverktøyene Google Analytics for å samle inn informasjon om antall besøk på våre nettsider, hvilke sider som blir besøkt og lignende. Vi bruker denne informasjonen til å analysere bruken av våre nettsider og for å forbedre kvaliteten på sidene. Informasjonen inneholder ikke identifiserbare personlige opplysninger.

Det er kun vi og våre samarbeidspartnere/leverandører som arbeider med websidene våre som har tilgang til analyseverktøyet. Mer om personvern hos Google Analytics. For brukere som ikke ønsker å dele denne type anonyme data med oss, kan lenken under benyttes. https://tools.google.com/dlpage/gaoptou

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email